Daňový kalendář

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 26.8.2016
 1 EUR27,02 CZK (-0,01)
 1 USD23,93 CZK (-0)
 1 GBP31,62 CZK (+0,04)
 100 RUB36,94 CZK (+0,06)
 100 JPY23,84 CZK (+0,02)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Další pracovněprávní vztah a limity stanovené zákoníkem práceGarance

25.8.2016, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Při překročení povoleného součtu doby pracovních činností (1,5 resp. 1,2 úvazku) požadují zaměstnanci snížení základního úvazku a převedení odpovídající mzdy do osobního ohodnocení. Můžu toto učinit? Musím přesunout celou částku? Neporušuji ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Pracovní cesta a práce přesčas v příkladechGarance

23.8.2016, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní cesta je podle § 42 ZP vždy cesta za účelem výkonu práce , tj. výkonu takového druhu práce, který má zaměstnanec sjednán v pracovní smlouvě nebo činnosti, kterou zákoník práce za výkon práce považuje (např. účast na školení za ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Překážka v práci na straně zaměstnavateleGarance

19.8.2016, JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Zaměstnavatel bude upravovat podlahy v kancelářích a nebude možné, aby zaměstnanci jeden pracovní den přišli do práce. Zůstanou doma a bude jim dána překážka na straně zaměstnavatele. Jak je to se zaměstnanci, kteří již mají ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Zákon o inspekci práceGarance

16.8.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění (ZIP), upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce , jejich působnost a příslušnost , některá práva a povinnosti těchto kontrolních orgánů i kontrolovaných osob při kontrole a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014

Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a jeho důsledkyGarance

15.8.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz V případě, že je soudem určeno, že pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem trval jinak (jinou dobu), resp. že skončení pracovního poměru bylo neplatné, a zaměstnavatel má zaměstnanci doplatit mzdu, jak, resp. z čeho se mzda ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Plnění vyplývající z konkurenční doložky a jeho pojistný a daňový režimGarance

12.8.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Na základě pracovní smlouvy se zaměstnanec musí zdržet výkonu výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, po dobu jednoho roku. .Za tuto dobu mu bude poskytnuto přiměřené peněžité vyrovnání ve výši poloviny ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Pracovní volno související s brannou povinnostíGarance

10.8.2016, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanci náleží v případech, kdy je povinen dostavit se v souvislosti s výkonem branné povinnosti k příslušnému vojenskému správnímu úřadu, pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu ( § 204 ZP ). Náhradu mzdy nebo platu ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců v dopravěGarance

9.8.2016, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základě zmocnění obsaženého v § 100 odst. 1 a § 213 odst. 6 ZP vydala vláda nařízení č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě , zde uvedených, jejichž ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zákon o dalších podmínkách k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práciGarance

9.8.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účinnost zákona Zákon č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Drahé chyby zaměstnavatelů - Neuspokojivé pracovní výsledkyGarance

8.8.2016, Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer
NEUSPOKOJIVÉ PRACOVNÍ VÝSLEDKY Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce") v ustanovení § 52 písm. f) ZP mimo jiné uvádí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus
Nejčtenější
Nejnovější Právní předpisy
  • 237/2016 Sb. novela nař. vl. č. 197/2005 Sb. (vyšlo dne: 27.7.2016 v částce č. 92)
  • 238/2016 Sb. stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí (vyšlo dne: 27.7.2016 v částce č. 93)
  • 243/2016 Sb. mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona (vyšlo dne: 29.7.2016 v částce č. 95)
  • 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (vyšlo dne: 3.8.2016 v částce č. 98)
  • 258/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (vyšlo dne: 5.8.2016 v částce č. 100)
  • 262/2016 Sb. novela vyhl. č. 102/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2016 v částce č. 101)
  • 264/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím atomového zákona (vyšlo dne: 10.8.2016 v částce č. 102)
  • 265/2016 Sb. o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč (vyšlo dne: 19.8.2016 v částce č. 103)
  • 270/2016 Sb. aktualizace Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) (vyšlo dne: 24.8.2016 v částce č. 104)
  • 271/2016 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 29.8.2016 v částce č. 105)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Ochrana osobních údajů v personalistice
13. 9. 2016 Úterý
JUDr. Jaroslav Škubal

Rádi byste získali přehled o tom, jak postupovat při nakládání s osobními údaji, a to jak vůči samotným zaměstnancům, tak i vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů? Poté právě pro Vás je určen tento seminář, v rámci kterého dostanete mimo jiné i návod, jak případně upravit své interní směrnice a samotné postupy, aby byly v souladu s právními předpisy.

Srážky ze mzdy, exekuce a oddlužení pro personalisty
14. 9. 2016 Středa
Mgr. Daniel Vejsada

Účastníci semináře se pod vedením lektora Mgr. Daniela Vejsady seznámí s právní úpravou srážek ze mzdy, úpravou výkonu soudních rozhodnutí a exekucí, a v neposlední řadě také s právní úpravou oddlužení zaměstnanců v rámci insolvenčního řízení, se zaměřením na sporné oblasti a obvyklá pochybení při provádění exekucí a insolvencí.

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí - výklad z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění
19. 9. 2016  Pondělí
Mgr. Magdaléna Vyškovská

Tento seminář si dává za cíl jeho účastníkům vysvětlit konkrétní daňové dopady při zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání zaměstnanců do zahraničí a upozornit na problematické okruhy. Krátce bude vysvětlena i problematika sociálního a zdravotního pojištění v EU a určení, do kterého systému má být za zaměstnance hrazeno pojistné.

Zaměstnávání cizinců v České republice
20. 9. 2016 Úterý
Mgr. Matěj Daněk

Oblíbený lektor Mgr. Matěj Daněk na tomto semináři představí posluchačům základní principy zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států.

Komplexní výpočty ve mzdové účtárně v roce 2016
22. 9. 2016 Pondělí
Zdeněk Křížek

Pracujete jako mzdová účetní nebo personalista? Poté právě pro Vás je určen tento seminář, v rámci kterého Vás lektor Zdeněk Křížek seznámí s komplexní problematikou výpočtů ve mzdové účtárně a dalšími povinnostmi s tím spojenými.

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: