dnes je 13.8.2022

Input:

§ 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhrad

7.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.27100019
§ 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhrad

JUDr. Pavla Hloušková

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 271a až 271j – druhy náhrad

Ustanovení obsahuje možnost zaměstnance i zaměstnavatele dovolat se změny v úpravě svých práv a povinností a povinnost pro vládu zvyšovat (valorizovat) průměrný výdělek před vznikem škody, ze kterého se při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých vychází.

Změna poměrů

V zásadě lze říci, že pokud dojde u zaměstnance k pracovnímu úrazu nebo je u něho zjištěna nemoc z povolání a v důsledku toho mu vzniká škoda, pak poskytování náhrady škody není časově neomezené. S některými událostmi již zákon přímo spojuje zánik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kdy např. dosažením věku 65 let nebo přiznáním starobního důchodu již nárok na tuto náhradu nepřísluší, jindy dochází k zániku proto, že poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady, se změnily. Je to zpravidla za situace, kdy dojde ke změně zdravotního stavu poškozeného zaměstnance, která s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nesouvisí nebo sice souvisí, avšak je takového rázu, že ovlivňuje výši předmětné náhrady. V takovém případě pak má zaměstnavatel možnost domáhat se změny poměrů, která ve svém důsledku může znamenat snížení poskytování náhrady za ztrátu na výdělku nebo dokonce i její zastavení.

Zvýšení náhrad

Z důvodu výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti příslušící poškozeným zaměstnancům v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých příslušící pozůstalým po zaměstnanci, který v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, ustanovení § 271u odst. 2 ZP ukládá vládě povinnost, aby na základě změn, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních, nákladů upravila průměrné výdělky, do kterých se uvedené náhrady poškozeným zaměstnancům a pozůstalým poskytují. Kdyby tomu tak nebylo, úroveň částek, které jsou jim ve formě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých poskytovány, by zůstávala nezměněna, zatímco příjmy ostatních pracujících by v průběhu let nepochybně rostly. Stejná situace je i v případě poškozených zaměstnanců, kteří pobírají z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání invalidní důchod, nebo pozůstalých, kteří pobírají pozůstalostní důchod. I u těch by při zvýšení důchodu nedocházelo ke

Nahrávám...
Nahrávám...