dnes je 23.6.2024

Input:

Rozvržení pracovní doby

1.9.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.6.3 Rozvržení pracovní doby

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a současně určí i začátek a konec směn (§ 81 odst. 1 ZP). Přitom platí, že pracovní dobu rozvrhuje zpravidla do pěti dnů v týdnu a přihlíží k tomu, aby toto rozvržení neohrožovalo bezpečnost a ochranu zdraví při práci (§ 81 odst. 2). Pro zaměstnance pak platí povinnost být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po jejím skončení (§ 81 odst. 3). Při rozvrhování pracovní doby zaměstnavatel dbá na to, aby

  • bylo zajištěno úspěšné plnění jeho pracovních úkolů,

  • rozvržení odpovídalo účelné organizaci práce,

  • vytvářelo dobré pracovní podmínky včetně zajištění bezpečnosti práce,

  • vyhovovalo zaměstnancům dojíždějícím do práce s cílem sladit jejich pracovní a osobní život, což je důležité zejména v zájmu sociálního smíru.

Rozvržení pracovní doby zaměstnance je právem a zároveň i povinností zaměstnavatele (s výjimkou zaměstnanců, kteří nepracují dle § 317 ZP na pracovišti zaměstnavatele, a zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – § 74 odst. 2 ZP).

Pokud rozvržení pracovní doby sjednává zaměstnavatel v kolektivní smlouvě nebo je zahrnuje do

Nahrávám...
Nahrávám...