dnes je 15.12.2019
Input:

Výstupní pracovnělékařské prohlídky

14.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.215
Výstupní pracovnělékařské prohlídky

JUDr. Eva Dandová

Dotaz

Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, se výstupní pracovnělékařské prohlídky provádějí:

a) na základě žádosti zaměstnance, nebo

b) pokud tak stanoví jiný zákon,

a to při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu a při převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci konanou za