dnes je 23.6.2024

Input:

§ 356 ZP Formy průměrného výdělku

3.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.13.356
§ 356 ZP Formy průměrného výdělku

JUDr. Bořivoj Šubrt

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 67 odst. 1 až 3 – odstupné

  • § 125 – příplatek za noční práci (k platu)

  • § 126 odst. 1 – příplatek za práci v sobotu a neděli (k platu)

  • § 127 odst. 1 – plat nebo náhradní volno za práci přesčas (k platu)

  • § 130 odst. 1 – příplatek za rozdělenou směnu (k platu)

  • § 132 – příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (k platu)

  • § 192 odst. 2 – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě

  • § 222 odst. 1 – náhrada mzdy za dovolenou

  • § 257 odst. 2 – náhrada škody u obecné odpovědnosti zaměstnance

  • § 258 – náhrada škody u odpovědnosti za nesplnění povinnosti k odvracení škody

  • § 260 odst. 2 – náhrada škody u společné odpovědnosti za schodek

  • § 313 odst. 2 – potvrzení o průměrném výdělku

  • § 352 – vymezení formy průměrného výdělku

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

  • § 50 odst. 1 – výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

Poznámka: Jako související jsou převážně uvedena ustanovení, v nichž je Zákoníkem práce výslovně uváděno použití průměrného hodinového nebo průměrného měsíčního výdělku. V řadě dalších ustanovení zákoník práce použití průměrného výdělku stanoví, avšak není uvedena jeho forma – podle okolností tak bude použit průměrný hodinový nebo měsíční výdělek (ten například pro určení stálé mzdy v kontu pracovní doby).

Průměrný hodinový a měsíční výdělek

Úprava forem průměrného výdělku se oproti dřívějšímu § 17 odst. 5 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, od roku 2007 zjednodušila. Základní formou průměrného výdělku je pouze průměrný hodinový výdělek a nikoliv též průměrný denní (směnový) výdělek. Pro účely náhrady mzdy nebo platu za dovolenou ale umožňuje § 222 odst. 1 ZP u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou průměrný výdělek (hodinový) přepočítat na výši odpovídající průměrné délce směny. Průměrný měsíční výdělek se zjišťuje z průměrného hodinového výdělku, pro což zákon stanoví jednoznačný závazný postup. Přepočtový koeficient vychází z počtu 365,25 dnů v průměrném roce, což při vydělení 12 a 7 představuje průměrný počet týdnů v měsíci 4,348. Toto číslo bude násobeno stanovenou týdenní pracovní dobou zaměstnance nebo jeho sjednanou kratší pracovní dobou. Vzorec pro přepočet průměrného hodinového výdělku (PHV) na průměrný měsíční výdělek (PMV) je následující:

PMV = PHV x (TPD x 4,348),

přičemž TPD je stanovená týdenní pracovní doba nebo sjednaná kratší pracovní doba zaměstnance.

Průměrný měsíční čistý výdělek

Průměrný čistý výdělek se zjišťuje výlučně v měsíční formě, a to stejným způsobem jako dříve, s upřesněním, že podmínky a sazby pro odečítané pojistné na sociální a zdravotní pojištění a zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se posuzují v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje. To má význam pro uvádění průměrného výdělku v potvrzení,

Nahrávám...
Nahrávám...