dnes je 13.8.2022

Lex Ukrajina v dotazech a odpovědíchGarance

28.4.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lex Ukrajina je souborem zákonů, které mají usnadnit postavení ukrajinských uprchlíků u nás. Dotýkají se mimo jiné i pracovněprávní oblasti. V následujícím příspěvku se zaměříme také na povinnosti v oblasti zdravotního pojištění.…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Očkování proti onemocnění Covid-19 v otázkách a odpovědíchGarance

13.12.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující řádky odpoví na nejčastější otázky, které si zaměstnavatelé v aktuální situaci kladou.

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Přehled judikatury trochu jinak - Sjednání mzdy s přihlédnutím k případné práci přesčas v příslušném rozsahu v kolektivní smlouvěGarance

12.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykoná-li zaměstnanec práci přesčas, přísluší mu za ni dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, ledaže se dohodl se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu konané práce přesčas namísto tohoto příplatku. O dosažené…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Pracovnělékařská péče v dotazech a odpovědíchGarance

13.4.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Pracovnělékařská péče v dotazech a odpovědíchGarance

14.3.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Doba poskytování náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnostiArchiv

11.5.2014, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci, který v roce 2014 dovrší věk 65 let a který pobíral z důvodu pracovního úrazu náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, nárok na poskytování této náhrady zaniká. Z jakého důvodu je její poskytování omezeno hranicí…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Zrušení vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatněníArchiv

9.5.2014, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajímalo by nás, jak má zaměstnavatel v letošním roce postupovat, když mu zaměstnanec v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem předá lékařský posudek s výší bodového ohodnocení bolesti, když vyhláška, která odškodnění bolesti a ztížení…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Zvýšení minimální mzdy a vliv na náhradu za ztrátu na výdělkuArchiv

7.5.2014, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec je veden u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Z důvodu pracovního úrazu mu zaměstnavatelem byla od roku 2008 poskytována náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnostiArchiv

6.5.2014, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z důvodu pracovního úrazu byla zaměstnankyně 7 měsíců v dočasné pracovní neschopnosti. Protože po jejím skončení již nemohla vykonávat dosavadní práci a zaměstnavatel ji nemohl převést na jinou, protože takovou, která by odpovídala jejímu…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Odstupné u výpovědi z organizačních důvodů

11.10.2013, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci při skončení pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodu uvedeného v § 52 písm. c) zákoníku práce přísluší odstupné. Co ovlivní jeho výši?

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Cestovní náhrady u cesty k lékaři na preventivní prohlídku

24.6.2013, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci přísluší podle zákoníku práce cestovní náhrady v zásadě při pracovních cestách, tj. při cestách za účelem výkonu práce.

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Archivace dokladů při agenturním zaměstnávání

9.5.2013, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce v žádném ze svých ustanovení neupravuje, po jak dlouhou dobu jsou zaměstnavatelé povinni uchovávat různé doklady, které byly vyhotovovány v průběhu pracovního poměru.

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Paušál na stravné

15.4.2013, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při paušalizaci cestovních náhrad se vychází ze skutečné výše již vyplacených cestovních náhrad. Nelze vycházet z předpokládaného průběhu budoucích pracovních cest.

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Mimořádné prohlídkyArchiv

18.9.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V jakých případech podle nové právní úpravy je možné nebo nutné vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku?

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídkyArchiv

9.9.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kde seženeme tiskopis na vstupní prohlídku zaměstnance dle nové právní úpravy platné od 1. dubna 2012?

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Vstupní prohlídky a přechodné obdobíArchiv

7.9.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doslechla jsem se, že povinnost stanovená zákonem č. 373/2011 Sb. ohledně vstupních prohlídek pro osoby, které mají uzavřít některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, má být zrušena. Jak to je? Mají se tedy uchazeči o práci na dohody…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Vstupní prohlídky a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrArchiv

5.9.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je zaměstnavatel podle zákona č. 373/2011 Sb. povinen vyslat uchazeče o zaměstnání na vstupní lékařskou prohlídku i v případě, že s ním uzavře pouze dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce? Například pokud uzavře dohodu o provedení…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Preventivní lékařské prohlídkyArchiv

4.9.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme malá firma a náš závodní lékař vyžaduje preventivní lékařské prohlídky našich zaměstnanců každé dva roky. Tvrdí, že je to v souladu s právními předpisy. Máme dojem, že to v pořádku není, že frekvence prohlídek má být různá podle rizikovosti…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práceArchiv

21.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon v definici pracovnělékařských služeb uvádí také jako jednu z činností pracovnělékařských služeb pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. O jakou se jedná pravidelnost a o jaký rozsah tohoto dohledu má …

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Prováděcí vyhláška o pracovnělékařských službáchArchiv

19.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rádi bychom upravili smlouvu o závodní preventivní péči podle nové právní úpravy na novou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. V zákoně však nejsou žádné podrobnosti ohledně obsahu, organizace a rozsahu pracovnělékařských služeb, ani o…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Vzor písemné smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebArchiv

17.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje nějaký vzor, podle kterého bychom mohli uzavřít smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb?

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Lhůta pro zavedení pracovnělékařských služebArchiv

16.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 373/2011 Sb., kterým se zavádějí pracovnělékařské služby, platí od dubna letošního roku. Je nemožné tak rychle zajistit všechno, co požaduje. Kde máme hned sehnat lékaře k zajištění těchto nových …

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Smluvní zajištění pracovnělékařských služebArchiv

25.7.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze uzavřít smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb jako obchodněprávní, např. na základě ust. § 269 obchodního zákoníku?

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

DPČ na poskytování pracovnělékařských služebArchiv

25.7.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můžeme uzavřít s poskytovatelem pracovnělékařských služeb dohodu o pracovní činnosti na poskytování pracovnělékařských služeb?

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Více poskytovatelů pracovnělékařských služebArchiv

25.7.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme místně odloučené provozovny v několika městech. Je možné, abychom měli pro každé pracoviště jiného poskytovatele pracovnělékařských služeb? Nebo musíme mít jen jednoho poskytovatele, se kterým jsme povinni uzavřít písemnou smlouvu pro všechny…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Cestovní náhrady v dotazech a odpovědíchArchiv

6.4.2011, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - v dotazech a odpovědíchArchiv

9.2.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Při jeho aplikaci v praxi vyvstává řada otázek, jak některé situace řešit. Otázky na problematické oblasti a…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Náplň práceArchiv

6.11.2008, JUDr. Jaroslav Jakubka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakou formou by měla být specifikována náplň práce u zaměstnance? Jaké náležitosti má obsahovat?

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Postih za porušení pracovní kázněArchiv

6.11.2008, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnavatel při hrubém a zvláště hrubém porušení pracovní kázně krátit zaměstnanci měsíční prémie? Lze tuto možnost zakotvit v kolektivní smlouvě, případně uvést ve vnitřním…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Nárok na odstupnéArchiv

6.11.2008, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnankyně má pracovní smlouvu na místo účetní a zároveň vykonává práci uklízečky v rozsahu 5 hodin týdně. Obě pracovní místa se ruší z důvodu organizačních změn. Má zaměstnankyně nárok na odstupné z obou…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Účast na seminářích za účelem získávání kreditůArchiv

10.4.2008, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracuji ve zdravotnickém zařízení jako zdravotní sestra. Je zaměstnavatel povinen umožnit mi získávání kreditů podle § 54 zákona č. 96/2004 Sb.? Může zaměstnavatel – např. rozhodnutím ředitele nebo vnitřním předpisem – stanovit, že účast na…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Stravné a strava za sníženou úhradu u pedagogůArchiv

10.4.2008, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec školy (pedagog) má stanovenu rozvrhem směn podle § 81 zákoníku práce pracovní dobu pondělí až pátek od 7.30 do 16.00 hod. V pracovní smlouvě má tento pedagog sjednáno jako místo výkonu práce město Ostrava a jako místo pravidelného…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...