dnes je 23.6.2024

Útok na majetek zaměstnavatele z pohledu pracovního práva a judikaturyGarance

26.7.2023, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Karolina Konečná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze zákoníkem práce aprobovaných důvodů rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele je porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Důkazní břemeno v pracovněprávních vztazíchGarance

12.5.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ne všechny spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se vyřeší smírně nebo za pomoci vyjednávání s odborovou organizací. Některé skončí u soudu. I když je vedením řízení zpravidla pověřen právník, často se rozhoduje o úspěšnosti ve sporu již při samotné…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru dohodou a nárok na odstupnéGarance

28.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 49 ZP. V ní ani slovo o tom, z jakého konkrétního důvodu byla uzavřena. Naopak, součástí jejího obsahu je věta o tom, že zaměstnanci nevzniká v souvislosti se skončením pracovního poměru žádné právo na…

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Přehled judikatury trochu jinak - Sjednání mzdy s přihlédnutím k případné práci přesčas v příslušném rozsahu v kolektivní smlouvěGarance

12.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykoná-li zaměstnanec práci přesčas, přísluší mu za ni dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, ledaže se dohodl se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu konané práce přesčas namísto tohoto příplatku. O dosažené…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Přehled judikatury trochu jinak - Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem vykonávajícím více druhů práceArchiv

27.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co vypadá na první dobrou jako výhoda, může se za jiných okolností ukázat jako nevýhoda. Na mysli mám situaci, kdy zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem více druhů práce. Širší dispozice s jeho pracovní silou, možnost přidělovat mu jednu, či druhou práci,…

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Přehled judikatury trochu jinakGarance

13.1.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řidič tramvaje. A prý opakovaně nedodržoval jízdní řád, překračoval maximální povolenou rychlost, zavinil tři menší dopravní nehody a také v rozporu s vnitřním předpisem (směrnicí) zaměstnavatele vykonával práci v neschváleném oděvu namísto v předepsaném…

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Přehled judikatury trochu jinak - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnanceGarance

2.1.2016, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Mysleli jste si, že aneb Přehled judikatury trochu jinakGarance

21.5.2015, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Údaje požadované po zaměstnanci a jeho osobní spisArchiv

21.11.2014, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Mysleli jste si, že... aneb Přehled judikatury trochu jinakGarance

28.7.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

24.7.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

27.4.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Že zaměstnanec může u jednoho a téhož zaměstnavatele vykonávat práci souběžně ve více základních pracovněprávních vztazích, není pochyb. Kombinace jsou různé, nejčastěji jde ale o pracovní poměr spolu s některou z dohod o pracích konaných mimo…

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

1.3.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdybych měl ten soudní spor spojit s nějakým filmem, byl by to nepochybně nádherný český snímek Smrt krásných srnců. A v hlavní roli... vysavač neboli lux. Abyste mi rozuměli, v tom soudním sporu šlo primárně o posouzení toho, zda nemocí z povolání…

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Mysleli jste si, že... - Přehled judikatury trochu jinakGarance

11.11.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé po ní volali, praxe si ji vymodlila. Na mysli mám novelu zákoníku práce, která s účinností od 1. 8. 2013 rozšířila počet výjimek z pravidel omezujících uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou a „vrátila” do zmíněného právního…

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z aktuálních soudních rozhodnutí - Okamžité zrušení pracovního poměru za podvod s evidencí odpracované dobyGarance

21.3.2013, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní problematika: okamžité zrušení pracovního poměru, evidence odpracované doby

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateliArchiv

2.7.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud chci využít možnosti dočasného přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce, musím uzavřít se zaměstnancem dohodu o dočasném přidělení k výkonu práce k jinému zaměstnavateli a s novým zaměstnavatelem dohodu o dočasném přidělení…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Souběžný výkon funkcí z právního a daňového pohleduArchiv

15.6.2011, Dana Trezziová, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba může být s podnikatelem - právnickou osobou v různých právních vztazích smluvní i nesmluvní povahy. Obecně platí, že jak právní, tak i daňové důsledky vztahu by měly pro oba účastníky odrážet skutečnou ekonomickou realitu…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Lhůta pro podání žaloby o určení, že pracovní poměr trváGarance

1.12.2010, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní problematika: určení, zda pracovněprávní vztah trvá; přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Právní aspekty mobbingu a dalších forem psychického násilí v pracovněprávních vztazíchArchiv

22.9.2010, Mgr. Anna Hořínová, Mgr. Ing. Lenka Doubravová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Psychické násilí, obtěžování či šikana na místě, kde spolu lidé pracují, jsou jevy staré jako společnost sama. Poprvé tento fenomén vědecky popsal německý psycholog působící ve Švédsku, Heinz Leymann a dal mu název „mobbing” 1) . Poslední…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Pracovní smlouva - nejčastější omyly, judikaturaArchiv

8.9.2010, JUDr. Petra Sochorová, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní smlouvou se, vedle méně častého jmenování, zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Aby byla pracovní smlouva řádně uzavřena, musí být vyhotovena písemně a obsahovat zákonem stanovené náležitosti, tzn., alespoň den…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Neplatnost právních úkonů v pracovním právuArchiv

19.5.2010, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posuzování platnosti či neplatnosti pracovněprávních úkonů je sice tématem spíše odborným, upraveným převážně občanským zákoníkem, pro běžného uživatele tak dost vzdáleným, nicméně posouzení platnosti (či neplatnosti) právních úkonů se ani běžný…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Zákaz diskriminace a jeho uplatňování v praxi včetně aktuální judikaturyGarance

4.1.2010, Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V českém pracovním právu je téma rovného zacházení a zákazu diskriminace relativně nové. Do zákoníku práce (předchozího i současného), zákona o zaměstnanosti 1) , ale i dalších právních předpisů (např. služebního zákona 2) , zákona o…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z aktuálních soudních rozhodnutí - Nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí o organizační změněGarance

2.12.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 3338/2006 Datum rozhodnutí: 18. 10. 2007

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z aktuálních soudních rozhodnutíGarance

7.7.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Postih za porušení pracovní kázněArchiv

6.11.2008, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnavatel při hrubém a zvláště hrubém porušení pracovní kázně krátit zaměstnanci měsíční prémie? Lze tuto možnost zakotvit v kolektivní smlouvě, případně uvést ve vnitřním…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Hromadné propouštěníGarance

25.9.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

NEOMLUVENÁ ABSENCE A JEJÍ DŮSLEDKYArchiv

28.8.2008, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepřítomnost zaměstnance v práci je omluvená nebo neomluvená. Omluvená nepřítomnost je taková, kdy zaměstnanec nepracuje z důvodů zákonem uznaných, které jsou uvedeny v § 348 odst. 1 zákoníku práce. Tyto případy nepřítomnosti jsou posuzovány…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Odvolání zaměstnance z funkceGarance

14.8.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

VE ZKRATCEGarance

3.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce z domova patří vedle pružné pracovní doby, práce na částečný úvazek a sdílení pracovního místa k flexibilním pracovním režimům. Přináší řadu výhod, ale skrývá také nemalá úskalí, a to nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Využívat…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Spor o platnost rozvázání pracovního poměruGarance

10.4.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 2584/2006 Datum rozhodnutí: 2. 10. 2007

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍGarance

27.3.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 2654/2006 Datum rozhodnutí: 10. 7. 2007

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Sjednání druhu práce v pracovní smlouvěGarance

14.2.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Vliv pracovního prostředí na posuzování vhodnosti jiné práce pro zaměstnanceGarance

4.2.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení právních předpisů: § 41 odst. 6 a § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších…

Přístupné pro předplatitele: Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Rozdíly mezi dohodou o mzdě a mzdovým výměremArchiv

6.12.2007, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Porušení povinnosti zaměstnance na pracovní cestěArchiv

11.10.2007, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec může porušit povinnosti vyplývající mu z pracovního poměru („pracovní kázeň”) i na pracovní cestě, avšak jen tehdy, stane-li se tak při činnosti, jež má časový, místní a zejména věcný (vnitřní účelový) poměr k výkonu nesamostatné…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z aktuálních soudních rozhodnutíArchiv

13.9.2007, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soud: Nejvyšší soud Spisová značka: 21 Cdo 2372/2006 Datum rozhodnutí: 12. 7. 2007

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z aktuálních soudních rozhodnutíArchiv

30.8.2007, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Démoni na pracovištiArchiv

30.4.2007, JUDr. Vladimír Rejmont, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tradičním problémem českých zaměstnavatelů, v minulosti často bagatelizovaným či přehlíženým, je přítomnost démonů na pracovišti. Jimi rozumím alkohol a kouření. Je nesporné, že po roce 1989 nastala zásadní změna v nazírání na tyto fenomény a z…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus

Z aktuálních soudních rozhodnutí - Výpovědní důvody na straně zaměstnavateleArchiv

15.2.2007, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení zákoníku práce o výpovědi z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků vychází z objektivního zjištění, že zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky dosahuje, a to bez ohledu na to, zda tomu tak je v důsledku zaviněného jednání…

Přístupné pro předplatitele: PaM profi | Zákoník práce profi | Zákoník práce profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...