dnes je 23.6.2024

Input:

Nepřetržitý denní odpočinek

24.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.6.7 Nepřetržitý denní odpočinek

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Novela zákoníku práce s účinností od 1. 10. 2023 přinesla zpřesnění právní úpravy nepřetržitého odpočinku v § 90 ZP, který se nově označuje jako denní odpočinek, protože rozhodujícím kritériem pro jeho poskytování je cyklus 24 hodin po sobě jdoucích, a nikoliv celková doba mezi koncem jedné směny a začátkem následující (v souladu s požadavkem čl. 3 směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby).

Cyklus 24 hodin začne běžet v okamžiku začátku směny a bude končit stejnou hodinou následující den (např. u ranní směny začínající v pondělí v 6.00 končí cyklus v úterý v 6.00). Do tohoto 24hodinového cyklu se musí "vejít" rozvržená směna, případná práce přesčas, pracovní pohotovost a nepřetržitý denní odpočinek v rozsahu alespoň 11 hodin, případně zkrácený v rozsahu alespoň 8 hodin (viz dále).

Délka nepřetržitého odpočinku

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (§ 90 odst. 1 ZP).

Mladistvý zaměstnanec

Zaměstnanec mladší 18 let však musí mít tento odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Zkrácení odpočinku

Nepřetržitý denní odpočinek může být zkrácen zaměstnancům starším 18 let až na 8 hodin, ale jen v případech výslovně uvedených v § 90 odst. 2 a za podmínky, že následující odpočinek bude o dobu takového zkrácení prodloužen:

  • v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a při práci přesčas,

  • v zemědělství,

  • ve službách obyvatelstvu (zejména ve veřejném stravování, v kulturních zařízeních, v telekomunikačních a poštovních službách, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb),

  • u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,

  • při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

Příklad

Příklad:

Zaměstnanec skončil pondělní směnu ve 22.00 hodin. Práci začal znovu vykonávat v úterý od 7.00 do 15.30 hod. Jeho nepřetržitý odpočinek mezi

Nahrávám...
Nahrávám...