dnes je 24.2.2024

Input:

Orgány kontroly dodržování pracovněprávních předpisů

29.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.10.1 Orgány kontroly dodržování pracovněprávních předpisů

JUDr. Petr Bukovjan

Primárním kontrolním orgánem v oblasti dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů (a tedy kontrolním orgánem, se kterým se může zaměstnavatel potkat při kontrole nejčastěji) je orgán inspekce práce. Omezené kontrolní pravomoci mají Úřad práce, celní úřady a orgány ochrany veřejného zdraví.

Orgány inspekce práce

Z ustanovení § 1 ZIP vyplývá, že předmětem úpravy obsažené v tomto právním předpisu je mj. "zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině". V následujícím paragrafu pak zákon vyjmenovává, které orgány to vlastně jsou – Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce je ústředním orgánem inspekce práce řízeným ministerstvem práce a sociálních věcí. V jeho čele stojí generální inspektor. Výběr, jmenování a odvolání generálního inspektora se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Státní úřad inspekce práce řídí oblastní inspektoráty práce, je vůči nim nadřízeným služebním úřadem v organizačních věcech státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, odborně je vede a nabízí jim technickou pomoc.

Sídlo tohoto úřadu se nachází v Opavě. Některé své činnosti má ale úřad soustředěny na odloučeném pracovišti v Praze.

Oblastní inspektoráty práce

Označení, sídla a územní obvody oblastních inspektorátů práce jsou uvedeny v příloze k zákonu o inspekci práce. Tímto právním předpisem byly zřízeny následující správní úřady:

  1. Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, který vykonává působnost v hlavním městě Praze.
  2. Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, který vykonává působnost ve Středočeském kraji.
  3. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, který vykonává působnost v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina.
  4. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni, který vykonává působnost v Plzeňském kraji a v Karlovarském kraji.
  5. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, který vykonává působnost v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji.
  6. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové, který vykonává působnost v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji.
  7. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, který vykonává působnost v Jihomoravském kraji a Zlínském kraji.
  8. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě, který vykonává působnost v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji.

Jak vidno, s výjimkou Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu a Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj, oba se sídlem v Praze, zajišťují tyto kontrolní orgány svoji činnost vždy na území dvou krajů. Vedle sídla v jednom krajském městě mají oblastní inspektoráty práce ještě regionální kancelář v dalším krajském městě (např. Oblastní

Nahrávám...
Nahrávám...