dnes je 23.6.2024

Input:

Práce přesčas

24.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.6.10 Práce přesčas

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Co je prací přesčas, definuje ustanovení § 78 odst. 1 písm. i) ZP. Jde o práci konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konanou mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Zákon umožňuje výkon práce přesčas jen výjimečně a zaměstnavatel ji může nařídit jen z vážných provozních důvodů (§ 93 odst. 1 a 2 ZP).

Limity práce přesčas

Práce přesčas, kterou zaměstnavatel zaměstnanci nařídil, nesmí překročit 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah může zaměstnavatel požadovat výkon práce přesčas pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas (tj. nařízené i dohodnuté) nesmí v průměru přesáhnout 8 hodin za týden v období v délce nejvýše 26 kalendářních týdnů po sobě jdoucích (tj. přibližně 6 měsíců). Pouze kolektivní smlouva může toto vyrovnávací období prodloužit až na 52 týdnů po sobě jdoucích, přičemž maximální počet hodin práce přesčas je u všech zaměstnavatelů stejný (52 x 8 = 416).

Příklad

Příklad:

Zaměstnavatel bez kolektivní smlouvy s vyrovnávacím obdobím 26 týdnů může využít za každých 26 týdnů 208 hodin práce přesčas (26 x 8 = 208), tj. 416 hodin práce přesčas za obě období 26 týdnů (208 x 2 = 416).

Zaměstnavatel s kolektivní smlouvou a s vyrovnávacím obdobím prodlouženým na 52 týdnů může využít 416 hodin práce přesčas (52 x 8 = 416).

Nahrávám...
Nahrávám...