dnes je 13.8.2022

Input:

Změny v pracovním právu od 1. 7. 2019

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
Změny v pracovním právu od 1. 7. 2019

JUDr. Petr Bukovjan

Zrušení karenční doby

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu (případně odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) ve výši 60 % průměrného (redukovaného) výdělku, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění (viz § 192 odst. 1 ZP).

Náhradu poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci za dny, které jsou pro něho pracovními dny, a za svátky, za které mu jinak přísluší náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského, a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu zmíněné dávky nemocenského pojištění. Důležité je, že v současné době tato náhrada nepřísluší zaměstnanci za první 3 takové dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn. Jde o tzv. karenční dobu.

Na základě zákona č. 32/2019 Sb. dojde s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení karenční doby. Od uvedeného data bude zaměstnavatel poskytovat dočasně práce neschopnému zaměstnanci náhradu již od prvního pracovního dne (neodpracované hodiny). To se mu bude kompenzovat snížením sazby pojistného na sociální zabezpečení, a to z 25 % na 24,8 % z vyměřovacího základu.

Dopad bude mít zrušení karenční doby též do práva zaměstnance dle § 271a odst. 1 ZP na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti. Ta mu bude po dobu prvních dvou týdnů nemoci příslušet ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu (odměny z dohod) poskytované zaměstnavatelem.

Pozornost musí zaměstnavatel věnovat přechodnému ustanovení novely. Dle něho náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností novely a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů. Stejné pravidlo se uplatní ve vztahu k náhradě za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti poškozeného zaměstnance.

Příklad

Zaměstnanec pracuje v rovnoměrně rozvržené pracovní době od pondělí do pátku ve směnách dlouhých 8 hodin. Od čtvrtku 27. 6. 2019 je uznán dočasně práce neschopným. Protože dočasná pracovní neschopnost zaměstnance vznikla ještě před účinností novely č. 32/2019 Sb., uplatní se karenční doba a zaměstnanci nebude náhrada od

Nahrávám...
Nahrávám...