dnes je 23.6.2024

Input:

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

7.9.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.6.7 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Ustanovení o poskytování nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a jeho délce odpovídá směrnici 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby včetně poskytnutí odpovídajících náhradních dob odpočinku při jeho výjimečném zkrácení.

Délka nepřetržitého odpočinku

Při rozvrhování pracovní doby musí zaměstnavatel dbát na to, aby v rámci tohoto rozvržení měl zaměstnanec nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami v délce alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (§ 90 odst. 1 ZP).

Mladistvý zaměstnanec

Zaměstnanec mladší 18 let však musí mít tento odpočinek po dobu alespoň 12 hodin.

Zkrácení odpočinku

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být zkrácen zaměstnancům starším 18 let až na 8 hodin, ale jen v případech výslovně uvedených v § 90 odst. 2 a za podmínky, že následující odpočinek bude o dobu takového zkrácení prodloužen:

  • v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a při práci přesčas,

  • v zemědělství,

  • ve službách obyvatelstvu (zejména ve veřejném stravování, v kulturních zařízeních, v telekomunikačních a

Nahrávám...
Nahrávám...