dnes je 23.6.2024

Input:

Práce přesčas

13.1.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.6.10 Práce přesčas

JUDr. Vladimír Treybal, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Co je prací přesčas, definuje zákoník práce v ustanovení § 78 odst. 1 písm. i). Přitom považuje konání práce přesčas za výjimečné (§ 93 odst. 1) a její konání může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních důvodů.

Limity práce přesčas

Proto také zákoník stanoví pro její výkon limity, a to 8 hodin týdně a 150 hodin ročně (odst. 2). Tyto limity může zaměstnavatel překročit jen se souhlasem zaměstnance (odst. 3), a to tak, aby celkový rozsah práce přesčas nepřesahoval v období 26 týdnů po sobě jdoucích v průměru 8 hodin týdně, takže takto dohodnutý rozsah práce přesčas může činit za toto období nejvýše 208 hodin. Jen dohodou v kolektivní smlouvě lze toto období prodloužit až na 52 týdny po sobě jdoucí (odst. 4).

Prací přesčas není jen práce nařízená zaměstnavatelem, ale i práce konaná s jeho souhlasem. K tomu může docházet v případech, kdy je např. nezbytné dokončit práci po skončení pracovní doby, aniž by to zaměstnavatel mohl předem předpokládat. Toto ustanovení má zabránit tomu, aby

Nahrávám...
Nahrávám...